Tjenester

Rehabilitering

Når du trenger en snekker

Den trygghet og kvalitet du forventer.

Skandsen Bygg påtar seg planlegging, prosjektering og utførelse av alle typer rehabiliteringsoppdrag. Vi skifter også vinduer, dører, ytterkledning, bygger terrassen din eller setter opp en bod. Når vi sier at ingen jobber er for små, så mener vi det.

Befaring på stedet
Skisser og tegninger
Kostnadsberegninger og søknader
Utførelse av jobben